Depression: når livet bliver for tungt


I befolkningen dækker begrebet depression ofte over utilfredshed, tristhed, tab af livskvalitet eller man føler sig belastet. I fagsprog dækker depression over, at man har haft flere af nedenstående symptomer i over 14 dage:

  • har haft problemer med at sove,
  • ikke orker daglige opgaver eller de bliver let uoverskuelige,
  • føler sig rastløs eller energiforladt,
  • er plaget af mørke og triste tanker, der kan ende i selvmordstanker
  • føler man intet er værd eller at man er en belastning
  • har let til at græde
  • har mistet eller fået øget appetit.

Man er svært forpint under en depression, hvorfor det er vigtigt, man får hjælp.


Når man har en depression opleves det fx ved:

  • at det kan være svært at overskue tingene fx. lektier eller opvasken, hvorfor man undlader opgaverne, som giver dårlig samvittighed og selvbebrejdelser (fx tanker om, at jeg er doven)
  • at man ikke orker alle de spørgsmål folk kommer med - nogen gange fordi man ikke har ord for, hvordan man har det og ikke ved, hvordan man skal få det bedre
  • at man ikke har samme lyst til at være social fx kan man fortryde et samvær, lige som det er gået i gang


En depression kan udløses af stress, udbrændthed og psykisk nedslidning. Den kan også være mere biologisk, hvor der måske er andre i ens familie, der lider af depression. Det kan ligeledes skyldes alt for mange nederlag og tab af mulighed for at kunne redde sig selv ud af urimelige vilkår.


Samtalerne vil dreje sig om, hvordan du kan håndtere depressionen og din situation lige nu, indtil du får det bedre. I vores samtaler vil vi undersøge, hvad din depression skyldes samt forebygge mod tilbagefald.


Ring 61720070. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen


Relevant hjemmeside:

DepressionsForeningen