Hvad kan jeg hjælpe med og hvordan griber jeg det an? Se CV nederst på siden


Mit navn er Line Dupont. Jeg er autoriseret psykolog med mange års terapeutisk erfaring med hjælp og støtte til håndtering af: Konflikter i familien, herunder konsekvenserne af Alkoholmisbrug og Vold i familien, Psykisk vold, Psykisk sygdom, Brud med en Sekt eller et Religiøst miljø, Ensomhed, Vold i parforhold, Seksuelle overgreb, Lavt selvværd, Angst, Depression, Parforholdsproblemer, Skilsmisse, Stress, Selvmordstanker samt at være Pårørende.


Hvis det er mere uklart, hvorfor du mistrives eller føler dig utilpas og utryg, vil vi gennem vores samtaler få afklaret de mulige årsager og hjælpe dig videre fra det sted, du er lige nu.


Alle samtaler vil fra begyndelsen søge at finde konkrete svar på, hvad der belaster dig, og hvordan du kan håndtere dine aktuelle problemer.


Mit grundlæggende ønske for dig er, at du gennem vores samtaler bliver bedre til at passe på dig selv i de udfordringer, du står med, genvinder dine styrker og føler du kan møde tilværelsen med håb og tro på fremtiden. Jeg vil altid bestræbe mig på at være din trygge og medmenneskelige samtalepartner, som tør give dig sundt modspil og være ærlig overfor dig, så du føler, du bliver taget alvorligt.


Under fanen: "Få hjælp til" kan du læse nærmere om, hvad jeg kan hjælpe dig med. Du kan også orientere dig om online samtaler (videomøde), hvis du ønsker den form. I de øvrige faner på hjemmesiden er der kontaktoplysninger samt praktisk information som priser, betaling & regler ved afbud m.m. Her finder du også information om fortrolighed, datasikkerhed og min privatlivspolitik.


Du er altid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål eller ønske om en tid på:

61 72 00 70 eller klinik@psykologaarhus.net og klinik@linedupont.dk


Vær opmærksom på din datasikkerhed, dvs. at de fortrolige informationer, du giver mig, forbliver fortrolige, fx når du skriver en mail til mig. Læs mere her om datasikkerhed og fortrolighed.


Du må også gerne ringe uforpligtende for at få afklaret, om jeg kan hjælpe dig. Jeg tilbyder 15 minutter gratis samtale over telefonen.


På henvendelser svarer jeg hurtigst muligt på alle hverdage.

Venlig hilsen

Line DupontMin faglig baggrund:


Autoriseret psykolog Line Dupont

 • 18-års erfaring med udredning og behandling fra privat praksis, tværfaglige behandlerteams og psykiatrien
 • Stor viden om og klinisk erfaring med psykologiske problemstillinger samt håndtering af disse individuelt eller i gruppe
 • Det teoretiske udgangspunkt er neuroaffektiv udviklingspsykologisk. Jeg er trænet i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), men benytter mig også af teknikker fra kognitiv terapi, eksistentiel psykoterapi m.m.
 • Undervisningserfaring med forskellige målgrupper med varierende faglig tyngde


Tidligere arbejdsplader

 • 2012 - Selvstændig erhversdrivende psykolog i Aarhus
 • 2013 - Psykologsamtaler for kvinder grundet ophold på Krisecenter for voldsramte
 • 2013 - 2014 Administrativ leder af Psykologhuset ved Åen
 • 2009 - 2012 Tværfagligt rehabilitering af scleroseramte på Sclerosecenter Ry
 • 2006 - 2009 Samtaler med scleroseramte og pårørende for Scleroseforeningen i Vestjylland
 • 2005 - 2006 Behandling af selvmordsproblematik for Klinik for Selvmordsforebyggelse, Risskov
 • 2004 Formidling af psykologi for pensionister i Århus Pensionistsamråd
 • 2004 Formidling af psykologi for unge på Brandbjerg Højskole, Vejle


Uddannelser

 • Påbegyndt specialist uddannelsen
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2008
 • Cand. psych., Århus Universitet 2004


Publikationer


Videreuddannelse iIntensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

 • Seminar v/ Prof. Allan Abbass (2019): Behandling af depression og psykosomatiske tilstande
 • Seminar v/ Joel Town (2018): Working with Treatment Resistant Depression using ISTDP
 • Foredrag v/ specialist i psykoterapi og gruppeanalytiker Anne Helene Døssing, ansat ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Risskov: ”Lille spejl på væggen der” Om narcissisme og behandling af narcissistiske tilstande.
 • Depressions behandling med ISTDP (2016). Fyraftenskursus, DP v/ Vesla Birkbak
 • ISTDP seminar: Susan Warshow (2015): Når Klienten oplever skam - forståelse og terapeutisk håndtering. Dynamic Emotion Focused Therapy (DEFT) videre udvikling af Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – ISTDP
 • ISTDP seminar: Josette ten Have-de Labije: "The tragedy of the chronically abused person; guilt, punishment and exile"
 • ISTDP seminar: Jon Frederikson: "Treating the fragile patient"
 • ISTDP seminar: Robert Neborsky: "Treating superego pathology"
 • Supervision individuelt og i gruppe v/ specialist i psykoterapi psykolog Anders Røge


Kurser

 • Kriseintervention v/ Atle Dyregrov
 • Sorgprocesser og sorgforskning v/ Dr. M. Stroebe-Harrold & Dr. H. Schut
 • Akut psykisk førstehjælp v/ Thomas Iversen
 • Søvnproblemer, Psykologforeningen
 • Mentaliseringsbaseret behandling – metode introduktion v/ Rikke Boye
 • Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi v/ specialist Susan Hart & Jens Hardy Sørensen
 • Existentiel Psychoterapy, v/ M.D. I. Yalom og Professor E. Spinelli
 • Mindfulness and Suicide Prevention Therapeutic Strategies in Practice, v/ Professor Mark Williams
 • Supervision af andre faggrupper v/ Specialist i psykoterapi Helle Frelle-Petersen
 • Om at bevare empatien i det psykoterapeutiske arbejde v/ speciallæge i psykiatri Lars Thorgaard
 • Selvmordsadfærd og – forebyggelse v/ Professor David Jobes