Jeg er udsat for vold i mit parforhold


Har du været udsat for kærestevold, voldeligt parforhold eller stalking?

Forekommer vold i din familie eller er du op opvokset i et voldeligt miljø?

Vold er traumatiserende. Min erfaring fra mit arbejde for bl.a.HorsensogÅrhus Krisecenterer, at der kan være flere ting man kæmper med, når vold er en del af ens livsforløb.


Læs mere her

Hjælp efter brud med religiøst miljø


En opvækst i eller tilknytning til religiøse fællesskaber, der har sekterisk karakter, sætter særlige spor i psyken. Efter brud med et religiøst miljø kan man have brug for at finde svar på, hvad man har været igennem af både psykiske, fysiske og sociale erfaringer: hvad har det gjort ved mig inden i, at jeg var en del af miljøet?


Læs mere her