Vold

Vold er traumatiserende, om du møder det i din familie eller i dit parforhold. Siden her handler først om vold i parforhold og længere nede om konsekvenser af vold i familien.


Hjælp efter voldeligt forhold


Har du været udsat for kærestevold, voldeligt parforhold eller stalking? Min erfaring bl.a. fra mit arbejde for Horsens og Århus Krisecenter er, at der er flere ting, man ofte kæmper med:


Angst:

Man er ofte meget bange for at møde voldsmanden og gå de steder, hvor man kan løbe på vedkommende. Man kan blive bange for at skulle forlade sit hjem og føler sig udsat, når man er uden for sit hjem. Der kan blive flere ting, man undgår og steder man ikke kommer, hvorved ens udfoldelsesmuligheder indsnævres. Vi vil derfor tage fat i, om du er i fare og har grund til at være på vagt, eller om du er kommet i sikkerhed, og den angst du oplever kan vi begynde at slukke. Målet er, at du kan finde ro, komme de steder du gerne vil og kan klare dig selv igen.


Isolation / ensom

Man har gerne mindre overskud og kan have svært ved at rumme eller være sammen med andre mennesker. Man har lyst til at være derhjemme og ikke skulle forholde sig til fx alles spørgsmål, krav og forventninger o.lign. Man kan skamme sig over, det som er overgået en og derfor trække sig fra sit netværk. Man kan blive ensom både ved ikke at tale om hændelsen, men også ensom ved, at folk bliver trætte af eller har svært ved at høre på, at det fortsat er svært for en. Vi vil tale om, hvad du er bekymret for i forhold til at skulle være sammen med andre og finder løsninger i respekt til dig, dit overskud og dit netværk.


Reaktion på traume

Man kan opleve, at hændelsen i form af billeder eller kropslige reaktioner kommer tilbage. Det er et af kendetegnene for PTSD - Post traumatisk stress belastning. Det kan gøre en rædselsslagen. Man bliver derfor bange for erindringerne om hændelsen (angsten for angsten), hvorfor man undgår situationer, der synes at udløse erindringerne og de kropslige fornemmelser. Vi vil i dit tempo nærme os erindringerne, hvor vi sørger for, at rædslen ikke bliver overvældende, og du ved, du er i sikkerhed. Kroppen søger at vende tilbage til den tilstand, den var i før voldsepisoden, og vi hjælper kroppen og psyken til at komme sig.


Hvem kan jeg stole på? Forholdet til mig selv og andre

Man kan have mange tanker om og mistro til, hvem man nu kan stole på - ikke mindst en selv. Man kan have været nødt til at fortælle usandheder, komme med undskyldninger, haft facade på eller dække over uhensigtsmæssig adfærd fra den voldelige partner. Det påvirker ens forhold til venner og familie og evt. børn. Vi vil få talt skyld og skam følelserne igennem og vende, hvordan evt. skader i dine forhold kan repareres. Hvis det handler om at kunne finde en god partner, kan vi tale om, hvilke kendetegn der er på, at en person har lav empati evne fx personer med narcissistiske eller psykopatiske træk. Vi vil tale om, hvordan du kan passe på dig selv og genvinde din tillid til dig selv (øge selvværdet).


Min skyld?

Man kan tænke, at man selv har været skyld i volden og derfor skammer sig - dysfunktionel adfærd bliver normalen. Ofte er man i tvivl, usikker og tankerne kører rundt igen og igen. Vi vender dine tanker og du vil få indsigt i de traumereaktioner, der forklarer dine reaktioner. Vi taler om, hvordan psykisk vold nedbryder ens selvværd, grænser og klarhed om, hvad der er rigtigt og forkert. Skam og skyld kan være lammende følelser at kæmpe med inden i og er vigtige at få på plads.


Vrede & hævn

De fleste oplever angst, når de mærker deres vrede følelser eller har ligegfrem svært ved at mærke vrede. Dem som mærker vrede kan få lyst til hævn - det handler ofte om retfærdighed: Hvordan kan voldsmanden mærker og forstår, hvad de har gjort ved dig. Vi arbejder med, at du kan bruge din vrede konstruktivt til at passe på dig selv.


Forberedelse til retten, politiet eller Familieretshuset:

Hvis du skal i retten, tale med politiet eller i Familieretshuset vender vi, hvordan du kan passe på dig selv og få sagt det, som du har brug for. Vi får også talt om, hvordan du kan tage dig af dig selv før, under og efter en eventuel retssag, f.eks. hvem har du brug for at tage med og hvem kan være der for dig bagefter?


Ring 61720070 & få en gratis 15. min uforpligtende & afklarende samtale


Læs også:


Konsekvenser af vold i familien


Vold i familien har mange følgevirkninger og mange børn med vold i familien ender selv i voldelige forhold som voksne. Vold foregår i dysfunktionelle familier og skaber et stressende familiemiljø. Volden er synlige på kroppen, men der foregår i lige så høj grad psykisk vold i sådanne familier. Den fysiske vold er meget skræmmende for et barn, da det ikke kan gøre noget og samtidig vil beskytte den svage part. Barnet står ofte alene med voksenproblemer, som giver store bekymringer og afmægtighed. Med vold i familien kan man kæmpe med:


 • stor ansvarsfølelse over for den svage part og beskyttertrang
 • svært ved at håndtere sit eget temperament fx ved at være kortluntet, opfarende, irritabel
 • selvudslettende, hvor det vigtigste er, at andre har det godt
 • brændslukker: skynder sig at få skabt god stemning for at undgå ubehag
 • plaget af angst og bekymringer
 • at det er svært at overskue tingene og kunne træffe beslutninger - det bliver let til hurtige beslutninger
 • at sætte og mærke egne grænser
 • ligegyldighed eller hensynsløshed, hvor man kan være uopmærksomhed på, hvordan andre har det eller får ikke tænkt konsekvenserne igennem, før det er for sent
 • uretfærighedsfølelse og had
 • skam
 • mistillid og mistro
 • lavt selvværd
 • modsatrettede følelser i kontakten til den voldelige part
 • parforholdsproblemer


Samtalerne vil handle om at hjælpe dig til at håndtere de konkrete problemer, du har. Målet er at blive bedre til at passe på sig selv og evt. ens nærmeste, opbygge større selvværd og kunne håndtere konfliktfyldte situationer.


Ring 61720070. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen


Læs mere om:


Relevante hjemmesider


Relevant litteratur

 • B. Siegumfeldt (2018): "Hjælp barnet ud af narcissistens magt - en guide til forældre og andre voksne". Lindhardt og Ringhof
 • J.McGregor & T. McGregor (2015): "Sociopaten ved morgenbordet. Sådan genkender og håndterer du dyssociale og manipulerende mennesker". Dansk Psykologisk Forlag
 • Irene Rønn Lind (2014): "Forklædt. Pæne psykopater og deres ofre". Forlagsgruppen Lohse
 • A.A. Dahl & A. Dalsegg (2000): "Charmør og tyran. Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden". Munksgaard
 • Elan Golomb, Ph.d. (1992): "Trapped in the mirror. Adult children of Narcissists in their struggle for self". William Morrow & Company, Inc. New York
 • Karyl McBride (2014): "Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre". Powerpress
 • H.Day Poulsen & K. Krebs (2014): "Hverdagens psykopater 2 - Ofrene fortæller". Forlaget Liva
 • H. Day Poulsen (2014): "Hverdagens psykopater - mennesker der skader andre". Forlaget Liva
 • Vitha Weitemeyer (2015): "Forelsket i en drøm - når kærlighed bliver til besættelse". Frydenlund