Psykisk sygdom / Pårørende til en, der har det svært


Psykisk sygdom kan handle om, at man selv er bekymret for at være psykisk syg. Psykisk sygdom kan også handle om, at man selv har erfaring med at være indlagt, udredt eller behandlet på Psykiatrisk Hospital. Pårørende til en der har det svært kan handle om at være barn i en familie og have en opvækst, hvor en af ens forældre er eller var psykisk syg, og hvor det påvirker samværet og ens egen trivsel. Det kan også handle om at være pårørende til en med en psykisk lidelse, fysisk sygdom, fået stress, oplevet et dødsfald, forsøgt selvmord, er i krise efter overfald, ulykke eller overgreb. Nedenstående går yderligere ned i ovenstående samt hvordan jeg kan hjælpe dig:


Jeg er bange for at være psykisk syg

Så er du allerede godt i gang ved at læse her og i det hele taget at søge viden på nettet. Det kan dog også være forvirrende og måske tilføre yderligere bekymringer. Jeg vil anbefale dig, at kontakte din egen læge og fortælle om dine bekymringer, for det er din læge, der er din indgang til den offentlige hjælp fx. psykologsamtaler eller andet, der tilbydes. Du er også meget velkommen til at ringe til mig, og vi kan vende dine bekymringer kort over telefonen eller du kan få en tid, så du får nogle ideer til, hvad du nu kan gøre her & nu.


Livserfaring med Psykiatrisk Hospital

En livserfaring med at have været indlagt, udredt eller behandlet kan påvirke ens selvforståelse, være en overvældende oplevelse og skamfuldt både indadtil, men også socialt. Det kan være svært at forstå, hvorfor man har fået den diagnose, man har. Psykiatrien er en vigtig og nogle gange nødvendig foranstaltning, men den efterlader også sit særlige mærke i den enkelte, der kan være rart at få vendt og forstå på bagkant af oplevelsen.


Vores samtaler vil lægge fokus på din oplevelse, hvor vi kan tale om, hvordan oplevelsen har påvirket dig på godt og ondt og hjælpe dig til at få den lagt ind i din livserfaring på en konstruktiv måde.


Opvækst med en forælder med psykisk lidelse

  • Man kan være bekymret for selv at være eller blive psykisk syg
  • Man kan være urolig, stresset og bekymret over udsving i den psykisk syges humør - herunder konflikter omkring skyld og ansvar i udsvingene
  • Man kan skamme sig over den psykisk syges opførsel
  • Man kan kæmpe med at have forståelse for og udholde store urimeligheder, da det er "synd for den psykisk syge"
  • Man skal håndtere omgivelsernes reaktioner eller mangel på samme


Samtalerne vil således omhandle en afklaring og skelnen mellem, hvad der er normalt og hvad der er psykisk sygt. Det er også hjælp til at kunne skelne mellem, hvad man skal drage omsorg for, og hvor man må sige fra. Vi kan sammen finde forslag til, hvad du kan gøre eller sige i konkrete situationer.


Er du pårørende til en, der har det svært?

Det kan være rigtig svært at være pårørende, for man holder af det andet menneske, som er forpint. De kan have en psykisk sygdom, fysisk sygdom, fået stress, oplevet et dødsfald, forsøgt selvmord, er i krise efter overfald, ulykke eller overgreb. Som pårørende kæmper man gerne med en forventning til sig selv om, at man bør være den, der er oven på hele tiden og kan bevare overblikket. Det er dog sjældent muligt, da man selv kan komme i krise og blive vred, ked af det, frusteret, bange og opgivende.


Samtalerne vil derfor handle om at støtte dig i dine overvejelser om, hvordan du kan være der for den anden, men i lige så højt grad for dig selv. Vi vil tale dine tanker og følelser igennem, således at du ikke føler dig alene med svære valg og beslutninger. Målet er, at du med et hensyn til dig selv, kan være en god støtte for den anden.


Ring 61720070. Få en uforpligtende & kort afklarende samtale over telefonen


Relevant links, telefonnumre & litteratur